Metodologija
Procedura konačnog izbora laureata BIZNIS PARTNER 2019 obuhvata nekoliko nivoa predlaganja i ocenjivanja i uključuje veliki broj učesnika. Odvija se u nekoliko etapa:
 • Predlaganje kandidata
  Kompanije nominuju svoje poslovne partnere popunjavanjem anketnog lista koji se dostavlja na nekoliko hiljada e-mail adresa.

  U predlaganju kandidata za izbor nagrade Regionalni Biznis Partner 2019 aktivnu ulogu imaju ekonomska odeljenja ambasada, privredne komore, poslovna udruženja iz zemalja Regiona, koja po utvrđenim kriterijumima predlažu kompanije iz svoje zemlje.


 • Selekcija kandidata za uži izbor
  Na osnovu pristiglih predloga formira se po pojedinim kategorijama i delatnostima uži spisak kompanija ili institucija kandidata za nagrade BIZNIS PARTNER 2019.

  Rezultati istraživanja tržišta i potrošača koriste se kao dopunski parametar za određivanje ove liste. Posebnim istraživanjima utvrđuje se etičnost i odgovornost datih kompanija, kao i poslovni rezultati (najnoviji pokazatelji o profitabilnosti i prihodima).

  Nakon toga se formira lista kandidata za dobitnike nagrada.


 • Donošenje finalne odluke o laureatima po kategorijama
  Konačnu odluku o dobitnicima nagrada donosi Komisija. Na osnovu utvrđenih kriterijuma članovi Komisije daju svoje ocene za svaku nominovanu kompaniju.

  Svaki od članova Komisije glasa zasebno, i na kraju se uzima ukupni prosek (ukupni zbir podeljen sa brojem članova komisije koji su glasali).

  Ocena Komisije dodaje se prethodno ustanovljenom zbiru poena koji je osvojila svaka od nominovanih kompanija. Prema tako dobijenom broju poena formira se i zaključuje konačna lista dobitnika nagrada BIZNIS PARTNER 2019.